ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

  ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

นิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ฟังการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา EN 381: English for International Business (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ) โดยวิทยากรพิเศษ คุณสุวัสส์ ฉินทองประเสริฐ General Manager บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1