พิธีมอบหน้ากากอนามัย

  พิธีมอบหน้ากากอนามัย

พิธีมอบหน้ากากอนามัยมให้ รพ. ธนบุรี วันที่ 3 July 09 มอบโดยคุณวรากุล กษิติประดิษฐ์